Co to jest cyberprzemoc

Według jednej z najpopularniejszych definicji cyberprzemoc (ang. cyberbullying – wirtualne tyranizowanie, nękanie) jest wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych takich, jak e-mail, fora dyskusyjne, SMS, telefonia komórkowa, strony internetowe do znęcania się lub prześladowania osób lub grup osób.

Cyberprzemoc jest świadomą i powtarzaną szkodą wyrządzaną za pośrednictwem środków elektronicznych